Přehled

Pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Pracovní poměr: na dobu určitou s úvodní pracovní smlouvou na 3 roky s vyhlídkou dlouhodobé spolupráce, akademická pozice
Výše pracovního úvazku: 1,0 FTE (plný úvazek na 40 hodin týdně)
Předpokládaný termín nástupu: dle domluvy
Počet otevřených pozic: 1
Mzda: k jednání
Uzávěrka přihlášek: 01.10.2023
EU profil výzkumníka: R2

O pracovišti
Masarykova univerzita je moderní, dynamickou a v České republice nejžádanější univerzitou, s 10 fakultami, více než 6000 zaměstnanci/kyněmi a 30 000 studenty/kami, širokým spektrem výzkumných oblastí a silným mezinárodním postavením. Jsme největším akademickým zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji.
Přírodovědecká fakulta MU, nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.
Národní centrum pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě MU se zaměřuje na studium bio(makro)molekul na atomární úrovni s využitím experimentálních a výpočetních metod. K dispozici je vybavení pro nukleární magnetickou rezonanci, krystalografii, studium biomolekulárních interakcí, genomiku a proteomiku. Pracoviště má přístup k výkonným výpočetním kapacitám využívaným pro potřeby výpočetní chemie, bioinformatiky a chemoinformatiky. Ústav se kromě špičkové vědy zaměřuje také na výuku a odbornou přípravu bakalářských, magisterských a doktorských studentů/studentek ve studijních programech zaměřených na oblast bioinformatiky, biomolekulární chemie, genomiky a proteomiky a věd o živé přírodě.

Popis nabízené pozice

 • Výuka předmětů zaměřených na vývoj vědeckého softwaru v jazycích C/C++ pro přírodovědné obory
 • Tvorba výukových materiálu v ČJ a AJ
 • Podíl na rozvoji studijních programů, jejich propagace a popularizace vědy
 • Vedení závěrečných prací
 • Výzkumná činnost v oblasti molekulového modelování a výpočetní chemie na biomolekulárních systémech
 • Výzkumná činnost zaměřená na vývoj metod pro výpočetní studium reakčních mechanismů enzymatických reakcí, zejména glykosyltransferáz
 • Vývoj software pro výpočetní chemii
 • Aktivní účast na vědeckých konferencích a odborných setkáních a prezentace výsledků výzkumu

Požadujeme

 • Ukončené PhD vzdělání v oboru biochemie, biomolekulární chemie nebo bioinformatika
 • Pedagogická praxe: alespoň dva roky aktivní účasti na výuce v oboru biochemie, bioinformatika nebo příbuzných oborech
 • Dobrá znalost českého a anglického jazyka (slovem i písmem) – schopnost přednášet v českém i anglickém jazyce
 • Prokazatelné zkušenosti v oblasti výpočetní glykobiochemie dokumentované publikacemi v kvalitních mezinárodních časopisech
 • Publikační činnost a citační ohlas: alespoň 3 relevantní publikace v impaktovaných časopisech, celkový počet citací alespoň 50
 • Zkušenosti s molekulárně biologickými metodami pro přípravu rekombinantních proteinů a jejich produkcí
 • Pokročilá zkušenost s metodami výpočetního studia reakčních mechanismů enzymů, zejména metodami kvantové chemie a hybridními modely
 • Pokročilá zkušenost s vývojem HPC (high performance computing) software pro výpočetní chemii v jazycích C/C++
 • Zkušenost s vývojem software v jazyce Python
 • Zkušenosti s programováním v rámci rozsáhlých softwarových balíků pro výpočetní chemii (>100.000 řádek kódu)
 • Zkušenosti s provozem a správou infrastruktury pro výpočetní chemii (výpočetních klastrů na systému Linux, síťových prvků a datových úložišť)
 • Zkušenosti s výzkumem a vývojem software v mezinárodním týmu

Pro podrobné informace k pozici se můžete obrátit na: Mgr. Veroniku Papouškovou, Ph.D., e-mail papouskova@ncbr.muni.cz, tel. 549494615.

Nabízíme

 • Zajímavou a kreativní práci v prestižním univerzitním prostředí
 • Profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání
 • Pružnou pracovní dobu a vstřícné podmínky pro slaďování pracovního a osobního života
 • Mezinárodní pracovní prostředí
 • Zaměstnanecké výhody (8 týdnů dovolené, penzijní připojištění, možnost stravování v menzách, Multisport karta, bezplatná očkování, slevy na jazykové kurzy, výhodné mobilní tarify Vodafone, dětské skupiny na Kampusu a Komenského náměstí)

Jak se přihlásit
Vaši přihlášku zasílejte do 01.10.2023 prostřednictvím e-přihlášky, odkaz na ni najdete zde: https://www.muni.cz/en/about-us/careers/vacancies/76567
Jako součást své přihlášky uveďte následující dokumenty:

 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis s upřesněním oblasti výzkumného zájmu
 • Přehled výzkumných výsledků a publikační činnosti
 • Jména a kontakt na alespoň 2 referenční osoby

Po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o jejím přijetí.

Proces výběru
Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky.

Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.
Vhodní kandidáti/ky budou zváni na osobní nebo online pohovor.
Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců. Prohlédněte si také Kariérní stránky naší fakulty.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!