Přehled

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa s termínem podání přihlášek 29.2.2024

Popis pracovní činnosti: výuka odborných předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech „Filosofie“ odborná výzkumná činnost publikační činnost další pedagogická, akademická a organizační činnost, příslušející k pracovnímu zařazení AP2 dle platného Kariérního řádu FF UK Další požadované náležitosti přihlášky: Příloha č. 1: rozvaha o výuce a odborné činnosti na příští 3 roky Příloha č. 2: ukázka písemné práce, která se vztahuje k této pozici, o rozsahu maximálně 10 000 slov; může se jednat o publikovanou nebo nepublikovanou ukázku a může to být výňatek z delšího díla. Příloha č. 3: rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru Další informace: Filozofická fakulta nabízí 31 400 Kč plus až 15 000 Kč v závislosti na způsobilosti k účasti na grantech a výzkumných projektech. Fakulta hradí sociální a zdravotní pojištění podle předpisů EU. Podle univerzitních pravidel lze smlouvu po třech letech prodloužit; prodloužení je buď na další tříleté období, nebo na dobu určitou. Zkušební doba je tříměsíční. Předpokládaný nástup po dohodě od června 2024 do září 2024.

Pokyny pro podávání přihlášek

  • Písemně poštou/osobně: Přihlášku (ke stažení zde) se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cz/UK-9056.html

Kvalifikace

  • ukončené doktorské vzdělání (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru Filosofie odborné zaměření na současnou filosofii; hledáme osobu s následujícími specializacemi a schopností vyučovat ve dvou z nich: současná analytická filosofie, filosofie jazyka, filosofie umění, filosofie technologií (včetně AI), kritická teorie zkušenost s výukou filosofie na vysoké škole publikační činnost související s oborem výborná znalost angličtiny (nebo češtiny) v písemném i ústním projevu srovnatelná s úrovní C1; znalost češtiny není nutná, ale očekává se její praktická znalost na konci třetího roku (srovnatelná s úrovní A1) v případě, že by smlouva měla být prodloužena.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • přehled pedagogické činnosti
  • vyplněná přihláška k výběrovému řízení
  • Příloha č. 1 dle popisu inzerátu
  • Příloha č. 2 dle popisu inzerátu
  • Příloha č. 3 dle popisu inzerátu

Zveřejněno: 2023-12-14
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 1 ANN
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty