Přehled

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii

Předpokládaný nástup:

 • 1. ledna 2023 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 100 %

Kvalifikační a další předpoklady:

 • ukončené studium v magisterském studijním programu všeobecné lékařství, veterinární lékařství;
 • studium doktorského studia;
 • zájem o obor a vědeckou práci;
 • znalost anglického jazyka – úroveň B2;
 • schopnost samostatné vědecké práce včetně publikační aktivity;
 • předpoklad profesního růstu v oboru (doktorské studium).

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče (R1-R4):

 • EU Research Level: R1 – First stage;

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovního místa:

Odborný asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené;
 • 5 dnů volna k léčení;
 • stravenky v hodnotě 130,- Kč/den (příspěvek zaměstnavatele 71,- Kč, podíl zaměstnance 59,- Kč);
 • TEP – sportovní aktivity pro zaměstnance;
 • profesionální prostředí;
 • perspektivní povolání při výchově budoucích lékařů;
 • kariérní růst;
 • zapojení do klinicko-anatomických projektů; vědeckých projektů v oblasti neuroanatomie, možnost participace na práci v neuroanatomické laboratoři;
 • možnost zahraničních stáží;
 • finanční ohodnocení ekvivalentní klinickým pracovištím.

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz), strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 30. 11. 2022 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 nebo na email: PersonalniLF@osu.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.