Přehled

Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

akademického pracovníka pro Ústav fyzikální a spotřební chemie:

odborný/á asistent/ka, popř. docent/ka nebo profesor/ka pro obor matematické aplikace v chemii;

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání přírodovědného nebo technického směru v oblasti matematiky, matematické chemie nebo fyziky, popř. příbuzné (Ing. Mgr.),
 • titul PhD (CSc.), popř. doc. nebo prof., v příslušném oboru s odpovídající publikační aktivitou,
 • zájem a ochota spolupracovat s chemiky při modelování a vyhodnocování jejich dat.

Nabízíme:

 • Moderní pracovní prostředí
 • Práce na plný úvazek, pružná pracovní doba
 • 8 týdnů dovolené
 • Zaměstnanecké benefity (zvýhodněné stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné volání atd.)
 • Dlouhodobý odborný růst na dobře vybavené fakultě
 • Založení vlastní výzkumné skupiny při zapojení do aktuálně pěstované výzkumné problematiky
 • Zapojení do Centra materiálového výzkumu, centra s vynikajícím hodnocení
 • Zapojení do výuky i do projektů základního nebo aplikovaného výzkumu
 • Zavedení, garanci a rozvoj výuky aplikací matematických metod, matematického modelování v chemii

Nástup1. 1. 2021, případně dle dohody

K přihlášce přiložte:

 • Profesní životopis s přehledem dosavadní odborné, tvůrčí a pedagogické činnosti včetně seznamu publikací
 • Kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání a získaných titulech, o udělení vědecké hodnosti (titulu),

Bližší informace podá ředitel Ústavu fyzikální a spotřební chemie (pekar@fch.vut.cz, tel .č. 541 149 330.

Přihlášky přijímá ekonomicko-správní oddělení FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, e-mailem, poštou nebo osobním podáním,

e-mail: vizentova@fch.vut.czdo 30. 9. 2020 .

Zdroj: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fch-ufsch-vut-v-brne-akad-prac-odb-asistent-ka-popr-docent-ka-nebo-profesor-ka-pro-obor-matematicke-aplikace-v-chemii-d200674