Přehled

Stáž bude zaměřena na aktuálně řešené projekty skupiny Kryogeniky a supravodivosti, týkající se především kryogenní konvektivní turbulence, tepelného záření i konkrétních nízkoteplotních aplikací pro průmysl. V případě experimentálního výzkumu se k dosažení nízkých teplot využívá kapalný dusík (-196 °C) a kapalné hélium (-269 °C). Stážista/ka se může zapojit do přípravy a vedení experimentů, zpracování naměřených dat, interpretace výsledků i výpočetní řešení problémů v teoretické rovině.

Garant stáže: Ing. Tomáš Králík, Ph.D.

Počet volných míst pro téma: 1

Pokračovací téma

Jazyk: čeština / angličtina

Lokalita: Brno