Přehled

Školitel: Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.

Studijní program: Biofyzikální chemie

Podání přihlášky: 30. 4. 2020

Obsahem disertace bude modelování difúze nano a mikročástic v modelovém biologickém prostředí, zejména hydrogelu. K modelování bude využíván programový balík COMSOL. Součástí řešení bude vytváření realistických struktur prostředí a modelová podpora mikroreologických experimentů v hydrogelech.