Přehled

Práce bude zaměřena na studium a charakterizaci defektních stavů a luminiscenčních center, jak vnitřních tak i přidaných jako dopanty, v moderních optických materiálech pro víceúčelové aplikace včetně světelných diod a „time-of-flight positron emission tomography“ z tříd oxidů a halogenidů (např. ZnO, Y(Lu)3Al5O12, Ca(Sr, Ba)I2, Cs2HfCl6 atd.) ve formě náno- či mikroprášku, keramiky či monokrystalu. Za tímto účelem budou použity především experimentální techniky elektronové paramagnetické rezonance (EPR) dovolujici zjistit nábojový stav, okolí a tepelnou stabilitu paramagnetických center. Pomocné jsou tepelně stimulovaná luminiscence (TSL), radio- a fotoluminiscence (RL a PL).

Počet volných míst pro téma / Number of vacancies: 2

Ústav / Institute: Fyzikální ústav AV ČR / Institute of Physics of the CAS

Odkaz na stránky ústavu / Link to the institute website: https://www.fzu.cz/domov