Přehled

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

Lektor/ka se zaměřením na didaktiku tělesné výchovy a tělesnou výchovu

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek: 50 %

Kvalifikační a další předpoklady:

  • VŠ vzdělání lékařského, zdravotnického nebo příbuzného oboru;
  • aktivní publikační činnost v oboru;
  • pedagogická zkušenost v oboru výhodou;
  • odborná praxe výhodou;
  • osobní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost; publikační
  • činnost a kvalifikační růst;
  • předpoklady pro další vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost;
  • znalost italského jazyka – C1 – C2;
  • znalost anglického jazyka výhodou;
  • EU Research level: R2 – Recognized

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno: italský

Popis pracovního místa:

Lektor se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Může se podílet na tvůrčí činnosti (výzkum, vývoj, inovace).

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz), strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 13. 12. 2023 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 nebo na email: PersonalniLF@osu.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.