Přehled

Mnoho pryžových materiálů je založeno na kombinaci dvou i více kaučuků. Výsledné vlastnosti těchto vulkanizátů jsou závislé jak na stupni vzájemného promísení jednotlivých kaučuků, tak na distribuci příčných vazeb v materiálu. Práce by hodnotila vlastnosti vulkanizátů z hlediska morfologie materiálu se zaměřením na distribuci síry, zinku a případně dalších prvků.

Školitel: Kuta Antonín
URL Programu: https://studuj.vscht.cz/program/D103
Stránky univerzity: https://studuj.vscht.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/vscht