Přehled

Práce je zaměřena na studium a popis reologie fotosensitivních stabilizovaných suspenzí keramických prášků pro 3D tisk. V závislosti na použitém dispergačním činidle bude vyhodnocena kinetická stabilita a reologický model popisující vlastnosti těchto fotovytvrditelných polymerních suspenzí s keramickým plněním s cílem optimalizovat je tak, aby jich bylo možné použít v přípravě technické a funkční oxidové keramiky.

Školitel prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d