Přehled

Anotace: Doktorské práce bude řešit problematiku OPTIMALIZACE PARAMETRŮ AUTOMOBILOVÉ SEDAČKY. Pro trvalou konkurenceschopnost výrobku jsou inovace výrobku již neoddělitelnou součástí vývoje výrobku. Bude rozpracována zcela nová koncepce automobilové sedačky vzhledem k celkové personifikaci automobilu. Aplikovaná měření budou zaměřena na oblast biokomfortu sedícího člověka. V doktorské práci budou použity moderní metody inovace výrobku.

Školitel: doc. Ing. Vítězslav Fliegel, CSc.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/