Přehled

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na pozici odborný asistent/lektor se zaměřením na pomocné vědy historické – období středověku pro Katedru pomocných věd historických a archivnictví FF UHK.

Kvalifikační požadavky:

 • Ukončené Ph.D. vzdělání v oboru historických věd (nejlépe PVH) či v příbuzném oboru, popř. vyhlídka na jeho brzké ukončení (optimálně 2020/2021)
 • Orientace na výzkum středověkých dějin.
 • Zájem propojovat medievistické bádání s PVH.
 • Chuť k publikační a výzkumné činnosti (publikace, úspěšně řešené projekty a další výstupy zejm. v cizích jazycích výhodou).
 • Pozitivní vztah k pedagogické práci.
 • Schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací.
 • Zahraniční zkušenosti (odborné stáže, studijní a výzkumné pobyty, konference, spolupráce se zahraničními partnery) výhodou.
 • Schopnost vyučovat i v anglickém jazyce.

Popis pracovní činnosti:

 • Vědecká a pedagogická práce v oboru.
 • Spolupráce s domácími i zahraničními vysokými školami a vědeckými institucemi.
 • Účast v domácích i mezinárodních vědeckých projektech (GAČR, TAČR, Time Machine aj.).

Nabízíme:

 • Příjemné pracovní prostředí.
 • 8 týdnů dovolené.
 • Příspěvek na stravování.
 • Poukázky Flexi Pass.
 • Jazykové kurzy.
 • Výhodný telefonní tarif.

Termín nástupu: červenec 2020 (příp. dle domluvy).

Bližší informace:  Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D., e-mail: jindrich.kolda@uhk.cz.

Motivační dopis, profesní životopis, kopii dokladů o dosaženém vzdělání, praxích a zahraničním působení, popř. přehled dosavadní pedagogické, vědecké, publikační a odborné činnosti zasílejte e-mailem na sekretariát děkana: monika.zemankova@uhk.cz nebo písemně na adresu: Univerzita Hradec Králové, děkanát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, do 12. června 2020.