Přehled

Název doktorské práce:

Gelové polymerní elektrolyty pro lithno-iontove a sodíkové akumulátory

Popis práce:

Lithno-iontove akumulátory jsou v dnešní době nejvíce používanym typem baterií. Řeší se především jejich bezpečnost,spolehlivost,a velká kapacita. Proto se hledá náhrada za kapalné elektrolyty, které jsou nejslabším článkem akumulátoru z hlediska bezpečnosti. Řešením by mohly být gelové polymerní elektrolyty. Příprava gelovych elektrolytů s různými solemi, s přídavkem se iontových kapalin a s různými iniciátory polymerace. Změření elektrické vodivosti, teplotní odolností a potenciálového okna. Vyhodnocení měření a s nejlepšími gelovými elektrolyty vytvoření funkčního akumulátoru

Vedoucí práce:

doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.

sedlara@feec.vutbr.cz