Přehled

Znečištění životního prostředí potenciálně toxickými prvky je globálním problémem. Akutní rizika jsou zejména v oblastech s těžbou nerostných surovin, ale stále častěji se dotýkají i dalších průmyslových oblastí. Jednou z možných cest návratu silně znečištěných oblastí k využívání lidskou společností může být jejich fytoremediace prostřednictvím fytoextrakce (polo)kovů hyperakumulátory. Cílem teoretické části práce bude zhodnotit dosavadní využití techniky fytoextrakce při fytoremediaci silně znečištěných těžebních a dalších průmyslových lokalit. V praktické části bude výzkumná pozornost věnována rozdílům v efektivitě fytoextrakce při spontánní sukcesi a při řízené fytoremediaci v reálných terénních, respektive laboratorních podmínkách.

Školitel doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d