Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM,
reg. č. projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004607,

v rámci OP JAK, P 1: Výzkum a vývoj,
SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií,

na obsazení pozice:

FaF_VZ1_34: Student (Ph.D.), úvazek 0,2 FTE (20 %)

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Náplň práce:

 • Pod vedením mentora provádí experimentální výzkumnou činnost v relevantní oblasti,
 • plánování a provádění experimentů pro VZ1, publikace odborných výsledků,
 • chemická syntéza potenciálních inhibitorů topoizomerázy II ze skupiny bisdioxopiperazinů,
 • chemická syntéza potenciálních modulátorů nukleárních receptorů ze skupiny 2-substituovaných propionových kyselin,
 • prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku,
 • účast na klíčových aktivitách projektu s důrazem na aplikační potenciál.

Požadavky:

 • Výhodou autorství publikace v oblasti bioorganické nebo farmaceutické chemie.
 • Aktivní znalost anglického jazyka.
 • Magisterské vzdělání v oblasti farmacie nebo chemie.
 • Vědecká aktivita v oboru bioorganické a farmaceutické chemie.
 • Zkušenost se syntézou potenciálních inhibitorů topoizomerázy II ze skupiny bisdioxopiperazinů,

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Předpoklady pro výzkumnou činnost
 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Vysoké pracovní nasazení

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce
 • Kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • Motivační dopis
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností
 • Informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Předpokládaná výše mzdy: 45 000 Kč (1,0 FTE)

Termín nástupu: od 1. 7. 2024

Pracovní poměr na dobu: na 1 rok, s předpokladem prodloužení smlouvy do 29. 2. 2028.

Pracovní úvazek: částečný (0,2 FTE)

Nabízíme:

 • Práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy
 • Zajímavou práci v rámci špičkového výzkumu v oblasti nových technologií pro translační výzkum ve farmaceutických vědách
 • Možnost podílet se na špičkovém výzkumu a být součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu
 • Možnost spolupráce se zahraničními experty z celého světa
 • Zahraniční pracovní stáže, konference

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo prostřednictvím e-mailu do 31. 5. 2024 do 14:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203/8

500 03 Hradec Králové

e-mail: hr@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt NETPHARM – FaF_VZ1_34: Student (Ph.D.)“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. – Katedra organické a bioorganické chemie

tel.: +420 495 067 200

e-mail: rohj@faf.cuni.cz

 

Projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, je spolufinancován Evropskou unií.