Přehled

Katedra pedagogiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Předpokládaná mzdová třída: AP3
Obor a zaměření: dějiny pedagogiky se zaměřením na československou a německou meziválečnou pedagogiku
Úvazek: 0,5

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace a kontrola studia
 • vedení závěrečných prací, bakalářských, diplomových a disertačních

Požadavky:

 • habilitace v oboru
 • zkušenost s pedagogickou činností, vědecká a publikační aktivita

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 25. srpna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • přehled pedagogické činnosti
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání
 • představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, Osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.nebo
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu: hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Zdroj: https://www.ff.cuni.cz/2019/07/vyberove-rizeni-ze-dne-3-7-2019-katedra-pedagogiky/