Přehled

Hledáme pomocného vědeckého pracovníka/pracovnici do laboratoře měření elektrických a magnetických vlastností pevných látek v Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, Žižkova 22, Brno 616 62. Požadujeme velký zájem o elektrické a magnetické vlastnosti kovových materiálů a to jak při nízkých teplotách, kdy lze u nás měřit na špičkovém přístroji PPMS:

https://www.ipm.cz/vybaveni/system-ppms-9t

tak při vysokých teplotách, které detekujeme na magnetometru (s vibrujícím vzorkem, VSM) vlastní konstrukce:

https://www.ipm.cz/vybaveni/vsm-magnetometry

Vedle měření v rámci základního výzkumu je možná i spolupráce s průmyslovými partnery nejen u nás, ale i v zahraničí. V rámci základního výzkumu plánujeme synergické propojení experimentálního studia s teoretickými výpočty, které budou prováděny kolegy z naší výzkumné skupiny.

Našimi typickými zkoumanými materiály jsou jak klasické (makroskopické) kovy a kompozity, tak nanočástice. Co se týče složení, zkoumáme vedle klasických magnetických materiálů např. i momentálně velmi moderní slitiny s vysokou entropií (high-entropy alloys, HEA) nebo nanočástice pro lékařské aplikace (oxidy železa pro hypertermii).

Na prázdninové měsíce (červenec a srpen 2019) nabízíme brigádu (dohoda o provedení práce, DPP, případně dohoda o pracovní činnosti, DPČ) pro studenta/studentku, ale s perspektivou následné douhodobé spolupráce (brigáda při studiu, diplomová či dizertační práce) a následně i možného trvalého pracovního poměru.

Odpovědi zasílejte, prosím, na adresu: friak@ipm.cz

P.S. Jedná se o práci v klimatizované laboratoři 😉