Přehled

Na základě literární rešerše budou vybrány vhodné biokoloidy jako aktivní složky pro přípravu hydrogelů. Budou stanoveny reologické charakteristiky hydrogelů, studován transport rektivních částic v těchto hydrogelech a jejich interakce s biokoloidy.

Suitable biocolloids as active substances for the preparation of hydrogels will be chosen on the basis of literature review. Rheological and transport properties will be studied.

Název programu: Biofyzikální chemie
Školitel: prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346