Přehled

Děkan Fakulty stavební VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – asistenta/odborného asistenta pro Ústav betonových a zděných konstrukcí, s úvazkem 1,0.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření – specializace betonové a zděné konstrukce
  • publikační činnost, popř. praxe v projektování v oboru betonových a zděných konstrukcí
  • vědecká hodnost Ph.D., nebo možnost jejího získání do dvou let
  • znalost anglického jazyka

Úvazek: 1,0 (možnost obsazení pracovní pozice více uchazeči s kratšími úvazky)

Pokračování na zdrojové stránce: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fast-akademicky-pracovnik-asistent-odborny-asistent-d207199

Zdroj: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fast-akademicky-pracovnik-asistent-odborny-asistent-d207199