Přehled

ASISTENT/ODBORNÝ ASISTENT NA KATEDŘE FYZIKY

Charakteristika:

 • vzdělávací činnost – výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních
 • řešení teoretických a experimentálních úkolů v oblasti didaktiky fyziky
 • sebevzdělávací a publikační aktivity

Požadované dovednosti:

 • dobré znalosti ve fyzice a didaktice fyziky
 • zájem o výzkumnou práci v didaktice fyziky
 • zájem o výuku fyziky a didaktiky fyziky
 •  schopnost týmové práce

Požadované vzdělání a praxe:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost Ph.D. v didaktice fyziky pro pozici odborného asistenta
 • vysokoškolské vzdělání a zahájené Ph.D. studium v didaktice fyziky ke dni přijetí do pracovního poměru pro pozici asistenta

Pracovní poměr:

 • 100 % úvazek, případně nižší dle dohody (min. 40 % úvazku)
 • pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2023 (s možností prodloužení)

Termín nástupu:

 • únor 2022, příp. dle dohody

Mzdové zařazení:

 • mzdová třída A2 nebo A3 dle vnitřního mzdového předpisu a dosažené vědecké hodnosti

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci, zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme:

 • práci na výzkumných projektech
 • příjemné pracovní prostředí
 • zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost hlídání dětí už od 6 měsíců (dětský koutek, mateřská školka)
 • jazykové kurzy
 • závodní stravování
 • možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně
 • možnost dalšího profesního rozvoje prostřednictvím odborných školení, konferencí, seminářů
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
 • zaměstnanecké benefity (využívání sportovišť, bazén, lékařská péče)

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

 1. stručný životopis
 2. stručná charakteristika dosavadní odborné činnosti
 3. doklady o ukončeném vzdělání příp. doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech, příp. hodnocení z předchozího pracoviště
 4. seznam publikovaných odborných prací s případnými ohlasy

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.

Přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději dne 21. 11. 2021 e-mailem nebo poštou na níže uvedené adresy:

Technická univerzita v Liberci, Personální oddělení, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Kontaktní osoba: Ing. Alena Šírková, Personální oddělení

e-mail: volnamista@tul.cz

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 29. 09. 2021 zveřejněno na úřední desce TU v Liberci: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/, na portálu zaměstnanosti MPSV: https://uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr, webových stránkách Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické: https://www.fp.tul.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni a na portálu Research Jobs: https://www.researchjobs.cz/.