Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

·         Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na psychologii zdraví, psychopatologii a pedagogickou psychologii

 

Označení pracovního místa

·         Asistent se zaměřením na psychologii zdraví, psychopatologii a pedagogickou psychologii/ Odborný asistent se zaměřením na psychologii zdraví, psychopatologii a pedagogickou psychologii

·         Typ systemizovaného místa: Asistent / Odborný asistent

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

Asistent/odborný asistent zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4-6 / 10–14 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

 

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

·         R1 – First stage / R2 – Recognized

 

Předpokládaná výše úvazku

·         úvazek 1,0

 

Kvalifikační a další předpoklady

·         ukončené studium jednooborové Psychologie

·         vysokoškolské vzdělání III. stupně dokončené nebo krátce před dokončením

·         čeština C2

·         angličtina B2

·         EU research level: R2 Recognized

·         aktivní vědecká a odborná publikační činnost

·         praxe v oboru

·         organizační schopnosti

·         flexibilita

·         morální bezúhonnost

 

U vybraného uchazeče očekáváme další vzdělávání pro kvalifikační růst.

 

Předpokládané datum nástupu

·         od 1. 9. 2023, popř. dle dohody

 

Mzdové podmínky

·         dle Vnitřního mzdového předpisu OU

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

·         strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti

·         motivační dopis

·         souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ZDE

·         doklady o dosažené kvalifikaci (v případě osobní účasti budou požadovány originály nebo ověřené kopie dokladů)

 

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti, motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do: 31. 5. 2023 na adresu PersonalniPDF@osu.cz

 

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

·         český

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.