Přehled

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Asistent/ka nebo odborný/ná asistent/ka na Ústav matematiky se zaměřením na statistiku nebo numerickou matematiku výhodou (úvazek 0,5 až 1,0)

Požadavky:
Ukončené magisterské vzdělání v oboru matematika, zaměření na statistiku nebo numerickou matematiku výhodou; pro odborného asistenta/odbornou asistentku vědecká hodnost CSc. / Dr. / Ph.D., vysokoškolská pedagogická a vědecko-výzkumná činnost; publikační aktivita v daném oboru, zkušenosti s výukou alespoň na úrovni základních kurzů VŠ matematiky výhodou, znalost cizích jazyků.

Předpokládaný nástup:   9/2020

Přihlášky:
Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 5. 6. 2020 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 – Dejvice.

Součástí každé přihlášky do VŘ musí být souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely daného VŘ.

Zdroj: https://www.vscht.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni/vyberova-rizeni