Přehled

Děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci vypisuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka nebo pracovnice:

 

ASISTENT/KA nebo ODBORNÝ/Á ASISTENT/KA PRO KATEDRU FYZIKY, pozice didaktik

 

Pracoviště: Katedra fyziky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Počet volných pozic:         1

Úvazek:                                 100 % (40 hod./týden), případně nižší – min. 40 %

Mzdové zařazení:              mzdová třída  A2 nebo A3

 • dle vnitřního mzdového předpisu a dosažené vědecké hodnosti
 • přiznání osobního příplatku po zkušební době v návaznosti na hodnocení pracovního výkonu

Pracovní smlouva:              na dobu určitou do 31. 8. 2026, s možností prodloužení

Nástup:                                 září 2023, příp. dle dohody

Přihlášku zaslat:                 nejpozději do 11. 06. 2023

 

Jaká bude Vaše náplň práce?

 • vzdělávací činnost – výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních
 • řešení teoretických a experimentálních úkolů v oblasti didaktiky fyziky
 • vědecko-výzkumné aktivity a publikační činnost v oboru
 • sebevzdělávací aktivity

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v didaktice fyziky
 • Ph.D. v didaktice fyziky pro pozici odborný/á asistent/ka,
 • zahájené Ph.D. studium ke dni přijetí do pracovního poměru v didaktice fyziky pro pozici asistent/ka
 • odborné znalosti ve fyzice a didaktice fyziky
 • zájem o výuku fyziky a didaktiky fyziky, pedagogické dovednosti
 • zájem o výzkumnou práci v didaktice fyziky
 • samostatnost, pracovní flexibilitu, odpovědnost, schopnost týmové práce

Co nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • pružnou pracovní dobu
 • závodní stravování
 • univerzitní mateřskou školku
 • dětský koutek pro děti batolecího věku
 • dobrou dopravní dostupnost (zastávka MHD a tramvaje), parkoviště a krytá stání pro kola
 • možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
 • příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
 • jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole a školení
 • zdarma sportovní aktivity (např. tenis, sauna, posilovna) v objektech univerzity
 • zdarma plavání v libereckém bazénu
 • zvýhodněné telefonní tarify

 

Zaujaly Vás výše uvedené informace? Pokud ano, pošlete prosím níže požadované dokumenty na e-mailovou adresu: volnamista@tul.cz nebo na adresu Technické univerzity v Liberci:

Technická univerzita v Liberci, Personální a mzdové oddělení

Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1

Kontaktní osoba:      Ing. Alena Šírková, Personální a mzdové oddělení

 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy tyto dokumenty:

 • stručný životopis
 • stručná charakteristika dosavadní odborné a pedagogické činnosti
 • doklady o ukončeném vzdělání, doklady o odborné způsobilosti a členství v odborných společnostech, příp. hodnocení z předchozího pracoviště
 • seznam publikovaných odborných prací s případnými ohlasy

 

Informace k výběru vhodného uchazeče:

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením doručených listinných dokumentů, v případě konání druhého kola, osobním pohovorem s vybranými uchazeči a uchazečkami. O výsledku budou všichni uchazeči a uchazečky informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení výběrového řízení.

Výběrové řízení  je od 11. 05. 2023 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/kariera/) a na portálu MPSV (viz: https://www.uradprace.cz/volna-mista-v-cr)  a na webových stránkách Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické: (https://www.fp.tul.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni)