Přehled

Fakulta chemická VUT v Brně je etablovanou a respektovanou vzdělávací institucí s výraznou výzkumnou činností a silnými vazbami na průmyslovou i další aplikační sféru. Posláním Fakulty chemické je poskytovat kvalitní vzdělání v chemických disciplínách a příbuzných oborech.

Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vypisuje pro Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Akademického pracovníka/ akademické pracovnice – odborný asistent / odborná asistentka, v oboru Analytická chemie, plný pracovní úvazek (40 hodin týdně).

Pracovní náplň:

 • Vědecká, pedagogická a popularizační činnost v oboru Analytická chemie
 • Provádění základního a aplikovaného výzkumu v tomto oboru a publikování dosažených výsledků
 • Školení studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech
 • Vedení závěrečných prací
 • Vědecko-výzkumná činnost, vč. účasti na výzkumných projektech a grantech
 • Publikační činnost

Požadavky:

 • VŠ vzdělání (Mgr., Ing.) a Ph.D. v oblasti chemie, podle českého právního řádu, případně jeho uznání na základě ekvivalenčních dohod
 • Publikační činnost v dané oblasti
 • Schopnost samostatné odborné a vědecké práce
 • Pokročilá znalost angličtiny v psané i mluvené formě
 • Plynulá znalost českého jazyka
 • Trestní a morální bezúhonnost

Nabízíme:

 • Zaměstnanecké benefity po ukončení zkušební doby (zvýhodněné stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné volání, benefitní program, možnost homeoffice, atd.)
 • Moderní pracovní prostředí v instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research,
 • Kvalitně vybavené laboratoře
 • Možnost dlouhodobého odborného růstu
 • Zapojení do výuky i do projektů základního nebo aplikovaného výzkumu,
 • Možnost zapojení do aktivit Centra materiálového výzkumu
 • 8 týdnů dovolené
 • Možnost zahraničních stáží

Co je třeba doložit:

 • Motivační dopis s vizí vlastního působení na ústavu
 • Profesní životopis s přehledem dosavadní odborné, tvůrčí a pedagogické činnosti, zahraničních zkušeností apod.
 • Kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání
 • Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit, publikačních činností, účasti na projektech.

Den nástupu dohodou.

Bližší informace podá ředitel Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí: prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D., tel.: +420 54114 9433

Přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zašlete elektronicky přímo přes webové stránky VUT v Brně https://vutbr.jobs.cz/ (k odpovědi použijte červené tlačítko „ODPOVĚDĚT“), do 31.07.2024 včetně.