Přehled

Práce bude zahrnovat vylepšení a rozšíření modulů perfuzomeztrického software PerfLab a, v případě zájmu, účast na perfuzometrickém měření na nejsilnějším experimentálním MR zobrazovacím skeneru v republice. Vaším úkolem bude pracovat s klinickými i preklinickými daty, případně i s daty, které si naměříte. Hlavním úkolem bude práce v programovacím jazyce Python, kde budete data připravovat pro perfuzní analýzu. Pokud se Vám téma zalíbí můžete v něm pokračovat v rámci řešení Bakalářské, nebo Diplomové práce.

Garant stáže: Ing. Jiří Vitouš

Počet volných míst pro téma: 1

Pokračovací téma

Jazyk: čeština / angličtina

Lokalita: Brno