Přehled

Výběrová řízení na Přírodovědecké fakultě UHK.

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrová řízení na katedrách:

Katedra chemie
1 místo odborného asistenta, obor Analytická chemie (úv. 1,0 příp. dle dohody).
1 místo odborného asistenta, obor Biochemie (úv. 1,0 příp. dle dohody).
2 místa odborného asistenta, obor Organická a bioorganická chemie (úv. 1,0 příp. dle dohody).Vzdělání a kvalifikace:

 • Akademický titul – RNDr., Mgr., Ing. v příslušném studijním programu.
Katedra fyziky

1 místo profesor, docent nebo odborný asistent, obor Chemická fyzika, biofyzika nebo fyzika pevných částic  (úv. 1,0)

Vzdělání a kvalifikace:

 • Pracovní poměr na dobu určitou – do 31. srpna 2021.
 • Akademický titul (Mgr., Ing., RNDr.) ve studijním programu Fyzika nebo Aplikovaná fyzika, Matematika, Aplikovaná matematika nebo Aplikace přírodních věd.
Katedra matematiky
1 místo profesor, docent nebo odborný asistent, obor Algebra a teorie čísel (úv. 1,0)
1 místo profesor, docent nebo odborný asistent, obor Pravděpodobnost a statistika (úv. 1,0)
1 místo profesor, docent nebo odborný asistent, obor Finanční matematika (úv. 1,0)Katedra aplikované kybernetiky

1 místa profesora, docenta nebo odborného asistenta, obor Didaktika informatiky (úv. 1,0)

Vybraný/á uchazeč/ka bude splňovat následující požadavky:

Vzdělání a kvalifikace:

 • Akademický titul – prof., doc. nebo Ph.D. v příslušném studijním programu.
 • Vědecká hodnost Ph.D., CSc. nebo Dr.Sc. Je akceptovatelné, že uchazeč/ka nedosáhl/a ještě vědeckého titulu, ale prokáže, že obhajoba disertační práce proběhne ještě v roce 2019.
 • Publikační činnost v časopisech s IF a zkušenosti s řešením projektů VaV.
 • Výuková praxe na VŠ výhodou.
 • Schopnost samostatně nebo v týmu řešit vědecké problémy.

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené.
 • Příspěvek na stravování.
 • Příspěvek na důchodové nebo životní připojištění, flexi pasy.
 • Podpora v osobním i odborném růstu.
 • Kvalitní zázemí s novými učebnami a laboratořemi.
 • Předpokládaný nástup: září 2019 (příp. dle dohody)

Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, odborným životopisem a výpisem z RT zasílejte do 31. května 2019 na adresu:

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové