Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.9.2024

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Vědecká a pedagogická práce v oboru fyzika se zaměřením na spektroskopické metody (NMR, UV/vis) a aplikaci fyzikálně-chemických metod na molekulární systémy. Uchazeč/ka se bude účastnit výzkumu v rámci běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia. Bude se také podílet i na výuce předmětů z oblasti fyzikálně-chemických metod, základních fyzikálních předmětů bakalářského studia a aplikované matematiky. Požadován je akademický titul Ph.D. v relevantním oboru, zkušenost ze zahraničního doktorského nebo post-doktorského pobytu v oboru. Předpokládá se, že uchazeč/ka již publikoval/la své výsledky v oblasti NMR a UV/vis spektroskopie a má zkušenosti s výzkumem v oblasti molekulárních systémů. Seznam relevantních publikací kandidáta/ky bude přiložen k přihlášce. Dále je požadována schopnost spojit vědeckou činnost a pedagogické aktivity: (i) přednášky, cvičení a semináře v českém i anglickém jazyce, a (ii) vedení studentských, bakalářských, diplomových i doktorských prací.

Expertíza

  • makromolekulární fyzika, spektroskopické metody

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • motivační dopis

Kód pracovního místa: 202409-VP2-MFF-KMF-041
Zveřejněno: 2024-06-24
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: VP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt