Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 30.7.2023

Nabízíme platové zařazení ve třídě VP2. Předpokládaný rozsah výuky je přibližně 6 výukových hodin týdně.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Požadován je akademický titul Ph.D. v oboru astronomie a astrofyzika, zkušenost ze zahraničního doktorského nebo post-doktorského pobytu v oboru. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval své výsledky v oblasti galaktické astrofyziky nebo stelární astronomie. Seznam relevantních publikací bude přiložen k přihlášce. Dále je požadována schopnost spojit vědeckou činnost a pedagogické aktivity: (i) přednášky v oblasti galaktické astronomie a kosmologie, cvičení a semináře v českém i anglickém jazyce, a (ii) vedení studentských, bakalářských, diplomových i doktorských prací.

Expertíza

  • Astronomie a astrofyzika

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe

Zveřejněno: 2023-06-26
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: VP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty