Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Přírodovědecké fakulty výběrové řízení na obsazení pracovního místa s termínem podání přihlášek 15.2.2024

Předpokládána účast na výuce, zejména praktické, v pregraduálním studiu.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kvalifikace

  • Požadována publikačně doložená expertiza v oblasti molekulární genetiky rostlin – molekulárně biologické techniky, bisulfidické sekvenování, editace pomocí CRISPR/Cas9 a bioinformatické zpracování omických dat

Expertíza

  • Epigenetika rostlin

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti

Zveřejněno: 2024-01-16
Nástup dle dohody: Ne
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty