Přehled

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

akademického pracovníka na Katedře životního prostředí

 

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:

·         Akademický pracovník na Katedře životního prostředí v oboru hydrologie

s úvazkem 1,0

 

Požadavky: 

·         Zapojení do výuky a vedení kvalifikačních prací studentů v příslušném oboru

·         Zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru.

·         Přípravu a řešení projektů.

·         Motivaci a schopnost samostatné tvůrčí práce.

·         Vzdělání nebo praxi v oboru.

·         Titul Ph.D., přednostně titul docent nebo profesor.

·         Odpovídající publikační a projektová aktivita

Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: červenec 2023

Místo výkonu: Fakulta životního prostředí, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme:

·         Úvazek odpovídající výuce až plný úvazek dle dohody, lze i postupné navyšování

·         Odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky (viz příkaz děkana č. 15/2020 a další interní katedrové dokumenty)

·         Podpora při dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace, účasti na konferencích

·         Týmovou práci

·         Tvůrčí volnost

·         Flexibilní pracovní dobu, vč. home-office

·         Příjemné a klidné pracovní prostředí

·         Zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí

·         Další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

 

Přihlášky s profesním životopisem, kopií (či scanů) dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech a seznamem publikačních a grantových aktivit zasílejte do 31.05. 2023 na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem; e-mail: email: personalni@ujep.cz

 

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.