Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Hlavní činností Biotechnologického ústavu AV ČR je základní molekulárně biologický výzkum s důrazem na procesy, které mají dopad na zdraví populace. Výzkumné i servisní skupiny ústavu jsou zapojeny do panevropských výzkumných infrastruktur, což nejen zvyšuje úroveň expertízy a efektivity, ale posiluje i jejich význam a důležitost v rámci Evropského výzkumného prostoru. Patři sem zejména CIISB (Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii) a ELIXIR-CZ (Česká národní infrastruktura pro biologická data).

Biotechnologický ústav je také jedním z partnerů zapojených do projektu centra BIOCEV, které představuje špičkovou komplexní platformu pro rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny. Na pěti výzkumných programech centra BIOCEV se podílejí nejlepší vědci z oboru molekulární a buněčné biologie, fenogenomiky, strukturní biologie, tkáňového inženýrství a biomedicíny. Ve spojení se špičkovým přístrojovým vybavením je BIOCEV centrem excelentního základního výzkumu, aktivně propojeným s výukou a vzděláváním studentů magisterského a doktorského studia, a s důrazem na spolupráci s biotechnologickými společnostmi formou smluvního výzkumu.

Nabídka pozic

Il n’y a actuellement aucune disponibilité.