Prof. Mária Bieliková (KInIT): « Budujeme kultúru založenú na vnútornej motivácii. »

Patří k nejznámějším slovenským informatičkám. Po letech strávených na Slovenskej technickej univerzitě v Bratislave se stala hlavní protagonistkou nezávislého institutu podporovaného ze soukromé sféry zaměřeného – možná poněkud překvapivě – na základní informatický výzkum. Nejen o tomto institutu, ale o kultuře postavené na vnitřní motivaci jsme si povídali s paní prof. Máriou Bielikovou.

Q1: Na české akademické informatické scéně byl Váš odchod z STU a události, které tomu předcházely, velmi intenzivně diskutovány. Nestýská se Vám po STU?

Aj pre mňa to bola mimoriadna udalosť. Bolo to nečakané a stále nepochopiteľné. Nemáme ešte patričný odstup na hodnotenie, bolo podaných viacero žalôb a súdy konajú veľmi pomaly. Určite mi je však smutno, keď si spomeniem na to, ako som odišla uprostred všetkého čo som dlhé roky pomáhala budovať.

Na druhej strane, nikto vtedy netušil aká úžasná príležitosť sa vytvorí. Že vznikne nezávislý inštitút zameraný na výskum inteligentných systémov. Je to jedna z najväčších investícií slovenského súkromného sektora do základného výskumu. A je to priestor pre zhodnotenie skúseností z univerzitného prostredia, zo zahraničia a aj z firiem, ktoré pomáhajú nielen financiami.

Verím, že Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) poslúži aj ako inšpirácia pre druhých. A tiež verím aj tomu, že Slovenská technická univerzita v Bratislave, moja alma mater, podobne ako aj ostatné univerzity a Slovenská akadémia vied a celý náš región, z toho tiež budú časom profitovať a spoločne pritiahneme do strednej Európy viac talentu.

Chcem ešte povedať, že si nesmierne vážim kolegov v Českej republike. V tých najťažších chvíľach mi pomocnú ruku podali najmä kolegovia z Prahy, Brna, Ostravy, ktorí neváhali dať úžasné ponuky, dokonca aj pre viacerých kolegov, ktorí sa ocitli v situácii, keď im ich hodnoty neumožňovali pokračovať v zamestnaní, ktorému dávali srdce aj um. Bolo to veľmi dôležité, lebo aj to ma povzbudilo v tom, že by som predsa len mala skúsiť niečo. A je to pre mňa trochu aj záväzok, aby som pomohla či už svojimi skúsenosťami alebo akokoľvek budem môcť pri rozvoji ekosystému výskumu aj v Česku.

Q2: Charakter Vašeho institutu je na československé poměry unikátní, myslíte si, že bude příkladem pro ostatní disciplíny?

Verím, že áno. Naším hlavným strategickým cieľom je sústreďovanie a cirkulácia talentu, výchova lídrov. Excelentný výskum je pre to najlepší nástroj, ktorý zároveň umožní vo svojej základnej aj aplikovanej podobe pri vhodnom nastavení vylepšovať R&D firiem a tak prirodzene prepojiť výchovu talentov so zvyšovaním konkurencieschopnosti celého nášho regiónu.

Budujeme kultúru založenú na vnútornej motivácii. To je snom každého, kto je v kreatívnom prostredí, či už akademického, biznisového alebo štátneho či neziskového. Dosiahnuť to v podmienkach sveta postavených na peniazoch nie je jednoduché, ale sú tu príklady, že sa to dá. Nikto sa to nepodarí na sto percent, ale na to, aby veci fungovali, klasicky je dôležité vyvažovať 80-20.

Q3: Na researchjobs.cz jsme začali inzerovat témata PhD prací z Vašeho institutu, jaké jsou Vaše krátkodobé a střednědobé cíle v této oblasti?

Doktorandské štúdium je pre každú výskumnú inštitúciu veľmi dôležité, lebo poskytuje priestor na zavŕtanie sa do problému, čo prináša nielen nové poznatky, ale aj vylepšovanie schopností riešiť zložité problémy a komunikovať riešenia.

Je to ohromná príležitosť prepojiť sa s inovatívnymi firmami, ktoré majú práve pre oblasť umelej inteligencie zaujímavé dáta a expertízu. Získali sme aj expertov zo zahraničia (profesori na univerzitách alebo výskumník z technologického giganta), ktorí budú spolu so školiteľmi z Kempelenovho inštitútu viesť doktorandov vo výskume.

Doktorand bude externým študentom Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FIT VUT) a zároveň na plný úväzok zamestnaný v Kempelenovom inštitúte. Práca v KInITe bude plne pokrývať výskum a dá priestor na štúdium. Vlastne by som to ani nemala nazývať “prácou”, hoci to tak formálne je – verím, že to pre všetkých zúčastnených bude zaujímavá cesta a zábava, v ktorej sa zvedavosť mení na excelenciu.

Q4: Na PhD studiu spolupracujete s FIT VUT. Proč padla volba právě na tuto fakultu? Plánujete spolupracovat i s dalšími českými a zahraničními VŠ?

S FIT VUT máme dlhodobú vynikajúcu spoluprácu, je nám veľmi blízka aj preto, že máme korene na technickej univerzite. A svojou inovatívnosťou sa hodí ku KInITu. Máme prieniky vo výskumných témach. Verím, že spolupráca prinesie obom stranám prospech. Doktorandi budú študenti FIT VUT a my sme na to patrične hrdí.

Ak sa spolupráca osvedčí a KInIT bude rásť, tak určite budeme radi spolupracovať aj s ďalšími univerzitami. Pánovi dekanovi Fakulty informatiky Masarykovej univerzity som vďačná za inšpiratívne rozhovory, keď sme doktorandské štúdium inicializovali. Veľkú podporu cítim aj na ČVUT či UK v Prahe vrátane prg.ai a Ústavu informatiky Akademie ved ČR, ale aj na iných pracoviskách v Česku, či už v Ostrave alebo aj v Plzni. Som presvedčená, že by sme mali spoločne usilovať o excelenciu v strednej Európe. Určite to pomôže aj Slovensku.

Q5: Máte nějaký recept na to, jak přitáhnout do středoevropského regionu v informatice zvučná jména?

Zázračný recept nemám. Verím ale ceste od zvedavosti k praktickým výsledkom. Tie praktické výsledky prídu až neskôr, keď sa niektoré dobré nápady a tvrdá práca pretavia do inovácie či objavu. Treba sa nekompromisne usilovať o excelenciu a pritom sa držať hodnôt.

V tomto je dôležitý aj prístup štátu, ale ešte viac silné zapojenie súkromného sektora a úspešných podnikavých ľudí. Aby vsadili na dlhodobé riešenia a nie na krátkodobý efekt.

Děkujeme za rozhovor.

Za ResearchJobs.cz se ptal
Martin Víta