PROBĚHLO: 9. 11.–10. 11. 2017 – KRECON 2017

Byla spuštěna registrace na konferenci Knowledge, Research, Education Conference 2017: Mladá věda ještě žije!, která se uskuteční 9. a 10. listopadu 2017 v prostorách Národní technické knihovny v Dejvicích. Bude se věnovat vybraným tématům, která mají vliv na postavení mladých vědeckých pracovníků na českých vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje. Portál Vědavýzkum.cz je mediálním partnerem konference.

Konference je určená pro doktorandy a ostatní mladé vědecké pracovníky, popřípadě o zájemce o doktorské studium. Přináší možnost sdílet své zkušenosti a také možnost vyjádřit se a přispět k prosazení změn týkajících se podmínek doktorského studia a práce mladých výzkumných pracovníků. Tento impulz je přirozeným vyústěním dlouhodobě rostoucího napětí, které vychází z frustrace ze současného stavu „mladé české vědy“. V rámci prvního dne je v odpoledním bloku prostor také pro praktické rady (grantová politika, financování, příležitosti atd.).

Pracovní verze programu je následující:

Čtvrtek 9. 11. 2017 – pro registrované

10:00 – 12:00
–  Zahájení
–  Hlavní řečník (v jednání) – význam mladého vědeckého pracovníka pro celý systém výzkumu a vývoje
–  Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (EURODOC), Mezinárodní srovnání situace mladých vědeckých pracovníků
–  Představitel ADS, Mladý vědecký pracovník na Slovensku
–  Kateřina Cidlinská (ČAD/NKC), Základní charakteristika mladé vědy v ČR
–  Martin Fusek (ÚOCHB AV ČR), Apokalyptický scénář – věda bez mladých

12:00 – 13:00 – Oběd

13:00 – 15:00 – Jednání v pracovních skupinách
– Kvalita doktorských studijních programů a uplatnění jejich absolventů
– Status doktorandů a mladých vědeckých pracovníků a finanční ohodnocení jejich práce
– Mezinárodní, oborová a sektorová mobilita doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

15:00 – 16:00 – Shrnutí závěrů pracovních skupin

16:00 – 18:00 – NETWORKING SESSION

20:00 + – Večerní program

Pátek 10. 11. 2017 – registrovaní plus pozvaní hosté

9:30 – 10:00 – Shrnutí prvního dne, prezentace závěrů pracovních skupin

10:00 – 11:30 – Panelová diskuse s přizvanými hosty, obecná diskuse

11:30 – Občerstvení

11:30 + Prostor pro média
Výsledkem konference má být jasný postoj a soubor doporučení a upozornění, který bude sloužit jako podklad pro dialog s významnými aktéry v oblasti výzkumu, zástupci státní správy a také s politiky.

Účast na konferenci je bezplatná. Počet míst pro účastníky je omezen, registrovat se můžete zde.

 

 

KREcon17 logo 500

 

Konferenci KRECon 2017 pořádá Kampus Dejvice (České vysoké učení technické v Praze, Městská část Praha 6, Národní technická knihovna, Univerzita Karlova, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) ve spolupráci: se Studentskou komorou RVŠ, Českou asociací doktorandek a doktorandů, Asociáciou doktorandov Slovenska a EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers).

Podrobný program a další aktuální informace naleznete na webu konference https://krecon.cz/

Přejato z partnerského portálu Vedavyzkum.cz.