Přehled

Anotace: Jedná se o téma, které je navázáno na přístrojové vybavení KVM a řeší problém identifikace zdrojů hluku v kabině a návrh optimálního řešení formou pohltivých materiálů.

Školitel: prof. Dr. Ing. Pavel Němeček

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/