Přehled

Děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Výzkumný pracovník senior v projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (DigiWELL, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004583), výzkumný záměr č. 3 Personalizované digitální intervence pro podporu wellbeingu a zdravého životního stylu, výzkumná aktivita č. 3.4 Rozvíjení intervencí sociální práce přispívajících ke snižování digitální exkluze

Pozice: Výzkumný pracovník senior

Typ systemizovaného místa: Výzkumník III

Předpokládané datum nástupu: 1. ledna 2024 (nebo dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

 • 20 % (případně dle dohody)

Pracovní smlouva:

 • doba určitá, tj. do 30. června 2028 (po dobu trvání projektu)

Mzdové podmínky:

 • dle platného mzdového předpisu OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno: český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky:

 • ukončené Ph.D. vzdělání ve studijním programu sociální práce, sociální politika, příp. příbuzném oboru;
 • aktivní publikační činnost v oboru sociální práce, sociální politika, příp. příbuzném oboru;
 • aktivní mezinárodní spolupráce ve výzkumu zaměřeném do oblasti sociální práce, sociální politiky;
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2, dobré písemné i ústní komunikační schopnosti v angličtině;
 • schopnost samostatné vědecko-výzkumné činnosti.

Popis pracovního místa:
Výzkumný pracovník – senior bude:

 • podílet se na řešení složitých vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v rámci konkrétního výzkumného tématu, především se bude podílet na přípravě podkladů pro vývoj digitálních aplikací zaměřených na intervence sociální práce s cílovými skupinami;
 • spolupracovat ve výzkumném týmu s dalšími výzkumníky včetně zahraničních;
 • realizovat publikační činnosti podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU;
 • publikovat výsledky získané v dané oblasti výzkumu.

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání.

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu alena.kwintova@osu.cz do 15. prosince 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Fakulty sociálních studií si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.