Přehled

Pár střípků o našem oddělení...

Máme zkušenosti s navrhováním a získáváním rekombinantních proteinů v E. coli a P. pastoris a vlastní portfolio rekombinantních hyaluronidáz a lyáz hyaluronanu. Disponujeme vybavenou biotechnologickou laboratoří, s možností kultivace v bioreaktorech do objemu 50L a s anaeroboxem. Spolupracujeme s dalšími výzkumnými odděleními ve firmě v případě potřeby složitějších analýz (HPLC, NMR, LC-MS). V současnosti začínáme svou pozornost zaměřovat směrem k charakterizaci enzymů, k enzymové kinetice a inhibici a k získání modifikovaných enzymů s požadovanými vlastnostmi. Otevírá se zde prostor pro člověka, který má zájem rozvíjet svoji specializaci v tomto směru.

Klíčové úkoly:

  • Navrhování a vedení výzkumných projektů v oblasti studia vlastností enzymů působících na hyaluronan z hlediska enzymové kinetiky, nebo projektů zaměřených na modifikace enzymů s cílem vylepšit jejich vlastnosti
  • Spolupráce s ostatními odděleními firmy
  • Publikace patentů a odborných článků
  • Prezentace výsledků na vnitřních akcích firmy i na vědeckých konferencích

Profil uchazeče:

  • Biochemik nebo podobné, PhD se zaměřením relevantním k pracovní pozici. Relevantní články v odborné literatuře
  • Angličtina minimálně B2
  • Schopnost samostatné práce i týmové spolupráce

Jestliže Vás nabízená pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis a motivační dopis na Jiri.Valach@contipro.com