Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, j. č. OU-46940/25-2024, na obsazení neakademického pracovního místa:

Výzkumník IV se zaměřením na kognitivní psychologii

Předpokládaný nástup:

 • 1. 9. 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 100 % (případně dle dohody)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • anglický

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Náplň práce:

Výzkumník IV:

 • určuje směr výzkumné, vývojové a inovační činnosti v příslušném oboru;
 • je vůdčí vědeckou osobností, která se významně podílí na rozvoji daného oboru v mezinárodním měřítku a vede větší výzkumné týmy;
 • samostatně řeší složité vědeckovýzkumné / vývojové úkoly s důležitým významem pro rozvoj jeho oboru, iniciuje výzkumné projekty, vede výzkumný tým a spolupracuje se zahraničními výzkumníky;
 • má aktivní publikační činnost podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zajišťuje financování výzkumu (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu);
 • podílí se na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti a na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností;
 • může se podílet na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech nebo jako školitel v doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací).

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně v oblasti psychologie;
 • zkušenost s výzkumnou a projektovou činností v oblasti kognitivní psychologie alespoň 15 let s důrazem na mezinárodní publikace v uznávaných periodikách;
 • publikační činnost v oblasti experimentální a kognitivní psychologie;
 • mezinárodní výzkumná úroveň: R3 – „Established“ nebo R4 – „Leading“;
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1;
 • administrativní zkušenosti související s vedením pracovních týmů;
 • pokročilé zkušenosti v oblasti statistického zpracování dat.

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce):

 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti;
 • motivační dopis;
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení (ke stažení zde);
 • kopie dokladu o dosaženém vzdělání.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby nejpozději do 29. května 2024 (včetně) zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: PersonalniFF@osu.cz.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

Kontakt:

Ostravská univerzita

Personální oddělení Filozofické fakulty

e-mail: PersonalniFF@osu.cz