Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení č. j. OU-92359/25-2021 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:

 • 1 místo neakademického pracovníka – výzkumníka I se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny na 20% pracovní úvazek na Centru pro hospodářské a sociální dějiny

Požadavky:

 • VŠ vzdělání II. stupně v oboru Historie;
 • student doktorského studijního programu s odborným zaměřením na hospodářské a sociální dějiny středověku a raného novověku;
 • aktivní směřování k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně v oboru;
 • odpovídající vědecká a výzkumná činnost;
 • znalost MS Office;
 • zkušenost se zapojením do řešení vědeckých projektů;
 • zkušenosti s vědeckou prací žádoucí;
 • EU research level – R1 – First stage;
 • ochota učit se nové věci;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • schopnost týmové práce;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Jazykové požadavky:

 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • znalost českého jazyka, min. na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Popis pracovní náplně pracovního místa:

 • podíl na dílčích vědeckých a výzkumných činnostech pracoviště;
 • aktivní publikační činnost v odpovídajících publikačních platformách;
 • aktivní účast na vědeckých konferencích a odborných setkáních s prezentací výsledků;
 • výzkumné a vývojové činnosti;
 • aktivní spolupráce při přípravě a řešení projektů;
 • aktivní spolupráce při tvorbě odborných výstupů pracoviště.

Mzdové podmínky:

 • 5. mzdová třída dle Vnitřního mzdového předpisu OU;
 • možnost osobního/výkonového ohodnocení.

Dále nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí a zázemí stabilního zaměstnavatele;
 • 6 týdnů dovolené za kalendářní rok, tj. 48 hodin při úvazku 20 %;
 • možnost výkonu práce z domova;
 • využívání univerzitní knihovny zdarma;
 • jazykové a jiné univerzitní vzdělávací kurzy.

Pracovní úvazek:

 • 20 % na dobu určitou 3 roky s možností prodloužení.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

 • 1. 1. 2022, nebo dle dohody.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • motivační dopis;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • přehled odborné publikační činnosti;
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby do 1. prosince 2021 zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: PersonalniFF@osu.cz. Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.