Přehled

VÝZKUMNÍK – ANALYTIK / EKONOM

Náplň práce

Pro náš výzkumný projekt www.jednapriroda.cz hledáme seniorního či juniorního pracovníka se zaměřením na kvantitativní analýzu dat v ekonomii, společenských či přírodních vědách, který bude součástí týmu zabývajícího se modelováním ekosystémových služeb a oceňováním socioekonomických přínosů poskytovaných životním prostředím a hodnocením dopadů změn krajiny.

Uchazeč bude součástí společenskovědního výzkumného týmu, který v projektu koordinuje tvorbu výstupů zaměřených na hodnocení přínosů přírody/ekosystémových služeb. Těmito výstupy jsou metodika hodnocení, webový nástroj, impaktované publikace, ale i PR a komunikační články pro využití postupů hodnocení v praxi orgánů ochrany přírody.

Uchazeč bude zpracovávat či samostatně vést zpracování vybraného výstupu či vybrané části projektu (např. hodnocení pro danou ekosystémovou službu, či pro daný typ dopadu), ve spolupráci s ostatními členy týmu a s institucemi zabývajícími se biofyzikálními měřítky jednotlivých služeb. To zahrnuje:

 • metodologické rozvíjení konceptu hodnocení ekosystémových služeb (pro jednu či vícero ekosystémových služeb, resp. vzájemných vazeb mezi nimi)
 • návrh modelů pro hodnocení v souladu s relevantní vědeckou teorií, dostupnými daty a potřebami cílových uživatelů a verifikace navržených modelů na datech
 • identifikace, příprava a analýza primárních či sekundárních dat pro hodnocení jednotlivých ekosystémových služeb (včetně práce s odbornou literaturou a publikovanými modely hodnocení)
 • příprava sociologických šetření pro oceňování ekosystémových služeb a analýza jejich výsledků
 • zpracování postupu hodnocení a zpracování textu vybraných výstupů

Náplň práce závisí na odborné kvalifikaci uchazeče a na vzájemné dohodě.

Pracoviště

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy je univerzitním ústavem, který se specializuje na témata související s udržitelností (interdisciplinární výzkum životního prostředí, ekonomie, sociologie, indikátory udržitelného rozvoje, vzdělávání apod.). V našem Centru je kladen důraz na vědeckou kvalitu a publikace ve vědeckých časopisech, ale i na praktický přínos výsledků.

Požadujeme (je podmínkou)

 • VŠ vzdělání (ideálně alespoň 2. ročník doktorského studia, případně magisterské s praxí ve výzkumu) v relevantním oboru (ekonomie, ekonometrie, statistika, matematika, matematická biologie, sociologie, sociálně-kulturní ekologie, environmentální studia, krajinná ekologie a inženýrství, ochrana životního prostředí, sociální geografie, fyzická geografie, geoinformatika, krajina a společnost či související obory)
 • Zkušenost s aplikací vědní teorie do praxe
 • Zkušenost s metodologií kvantitativní analýzy dat vč. aplikace pokročilých metod (podle zaměření uchazeče)
 • Praktická znalost některého statistického, resp. matematického programu či skriptovacího jazyka (R, Stata, Matlab apod.) a pokročilá znalost MS Excel (funkce)
 • Výborné prezentační dovednosti v ČJ i AJ (aktivní účast na konferencích, workshopy pro pracovníky ochrany přírody)
 • Výborná gramatika a stylistika psaného textu (ČJ i AJ)
 • Ochota dále se vzdělávat v interdisciplinárním výzkumu a v jeho propojení s praktickou správou krajiny (ochrana a management přírody, lesnictví, zástavba volné krajiny, nastavení podpor apod.) je nezbytnou podmínkou spolupráce
 • Aktivní přístup k práci, samostatnost, zodpovědnost, schopnost efektivně komunikovat
 • Orientaci na hledání řešení a na týmovou práci

Preferujeme (je výhodou)

 • Zkušenost s věcným řešením výzkumných úkolů, odpovídající vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • Zkušenost s vedením (věcnou koordinací) výzkumných úkolů, dobré organizační schopnosti
 • Praktické zkušenosti s koordinací výzkumného projektu, projektového balíčku či větší výzkumné části projektu
 • Znalosti problematiky hodnocení ekosystémových služeb, netržního oceňování, environmentální ekonomie, ekonomie přírodních zdrojů
 • Zkušenosti s analýzou geografických dat (znalost práce s QGIS či ArcGIS Desktop výhodou)
 • Znalost práce s dotazovacím jazykem SQL a tvorbou databází (např. MS Access)

Nabízíme

 • Zajímavou a perspektivní práci v pracovním prostředí s kvalitním zázemím
 • Zapojení do projektů interdisciplinárního výzkumu s vysokým publikačním potenciálem
 • Spoluvytváření inovativních výzkumných řešení s reálným dopadem na praxi
 • Velmi příznivé platové ohodnocení
 • Přátelský pracovní kolektiv s kontakty na mnoho inspirativních spolupracovníků z dalších institucí
 • Práci v pestrém prostředí (výzkum „od stolu“ i v terénu, zahraniční konference a výjezdy)
 • Možnost flexibilní organizace práce
 • Prostor pro seberealizaci a profesní růst
 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. v rámci programů CŽV UK
 • 5 týdnů dovolené, 4 dny individuálního volna, příspěvky na stravování a další zaměstnanecké benefity

Výše úvazku: 0.5-1.0

Nástup možný ihned

Místo výkonu práce: Praha

Motivační dopis, životopis a 1-2 reference zašlete co nejdříve na email: hana.skopkova@czp.cuni.cz 

Datum uzávěrky přihlášek: 30. 5. 2023