Přehled

Anotace: Rozvoj deformace a kinetika vzniku plastického lomu je u tvářených materiálů rozhodující pro definici mezního stavu deformace. Z hlediska tváření je důležitá znalost rozložení deformace v okolí trhliny, velikost gradientů deformace a rychlost deformace. Cílem disertační práce je výzkum deformačních dějů v oblastech nestabilních plastických deformací u různých typů pevnostních materiálů používaných v automobilovém průmyslu. Pro analýzu deformace budou využívány bezkontaktní systémy analýzy deformace Mercury RT, ARAMIS a ARGUS.

Školitel: doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/