Přehled

Anotace: Cílem disertační práce budou výzkumné činnosti spojené s přípravou biodegradovatelného kompozitního systému, který bude vystaven aerobním a anaerobním degradačním procesům. Výzkum bude probíhat ve dvou rovinách, v rovině degradace polymeru a kompozitu a v rovině výzkumu vlastností v závislosti na době expozice.

Školitel: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/