Přehled

V posledních letech zažívá celosvětový potravinářský průmysl pozoruhodný nárůst poptávky po funkčních potravinách, které poskytují jak zvýšenou nutriční hodnotu, tak smyslové uspokojení. Významná část sektoru funkčních potravin se soustřeďuje na produkty s vysokým obsahem bílkovin. Cílem této práce je prozkoumat potenciální využití různých druhů živočišných a rostlinných izolátů jako aditiv při výrobě potravin s vysokým obsahem bílkovin, například mléčných či cereálních produktů. V rámci tohoto výzkumu bude zkoumán vliv přídavku proteinových izolátů na nutriční, fyzikální a senzorické vlastnosti nově vyvinutých potravin.

In recent years, the global food industry has experienced a remarkable surge in demand for functional foods that provide both enhanced nutritional value and sensory satisfaction. A significant aspect of the functional foods sector concentrates on products with high protein content. The purpose of this study is to explore the potential use of various types of animal and plant isolates as additives in the production of high-protein foods, including dairy, cereals, and other products. As part of this research, we will investigate the impact of adding protein isolates on the nutritional, physical, and sensory properties of newly developed foods.

Název programu: Potravinářská chemie
Školitel: doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346