Přehled

Anotace: Doktorská práce je zaměřena na návrh nového mechanismu šicího stroje založeného na lineárním pohonu. Součástí řešení je také ověření vhodnosti implementace nového typu pohonu do konstrukce šicího stroje z technologického a finančního hlediska. Finálním cílem je náhrada stávajícího principu šicího mechanismu u vybraného typu šicího stroje.

Školitel: doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/