Přehled

Hledáme studenty elektrotechniky s programátorskými zkušenostmi pro spolupráci na novém zařízení pro testování impaktní životnosti materiálů. Úkolem bude vývoj, testování a ladění hardwaru a softwaru. Student získá praktické zkušenosti spojené s vývojem nového testovacího zařízení. Nabízíme i možnost další spolupráce na vývoji testeru v bakalářské či diplomové práci.

Garant stáže: Mgr. Josef Daniel, Ph.D.

Počet volných míst pro téma: 1

Pokračovací téma

Jazyk: čeština / angličtina

Lokalita: Brno