Přehled

Anotace: Proces lisování přesné optiky patří mezi nejmodernější výrobní technologie. Samotný proces je náročný hlavně s ohledem na materiálové vlastnosti výlisku a jejich změnu s měnící se teplotou. Pro návrh technologie je důležité ovládat nástroje pro predikci výsledků procesu lisování. Jednou z možností je provádění numerických simulací. Cílem práce je pochopení procesu lisování optických elementů, popis používaných materiálových modelů, numerická simulace procesu lisování a porovnání výsledků simulace s výsledky experimentů.

Školitel: prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.

Více informací a přihláška: http://www.fs.tul.cz/cz/pro-uchazece-o-studium/studijni-programy/doktorske-studium/