Přehled

Školitel: Petr Kotrbáček

Ohřev hutních polotovarů v předehřívací pecích je energeticky velmi náročný proces. Tento proces lze pomocí  matematických modelů vytvořených na základě provozních měření optimalizovat. Doktorand se bude podílet na provozních měření a tvorbě matematického modelu sloužícího k optimalizaci ohřevu polotovarů.

Poznámka:

Řešení problematiky je finančně a materiálně zajištěno. Studium je navázáno na řešení výzkumných úkolů pro průmyslové partnery využívající tuto technologii. Předpokládá se možnost vypsání mimořádného stipendia a absolvování zahraničních studijních stáží.

Kontakt:

https://www.heatlab.cz/contact-us/