Přehled

Plastový odpad a jeho recyklace představuje jednu z největších výzev současnosti. V praxi se uplatňuje celá řada přístupů, přičemž nejčastější a nejlevnější metodou je fyzikální recyklace. Ta ovšem klade nároky na recyklovaný materiál, a to včetně jeho čistoty, složení a recyklační historie. Tato práce se zaměřuje na vývoj a testování metod pro analýzu plastového odpadu, v práci budou využity především metody termické analýzy a spektroskopie. Jeden z cílů bude verifikace a zpřesnění již existujícího modelu založeného na DSC a FTIR analýze. Dalším cílem bude vývoj metod pro stanovení obsahu recyklátů ve směsi s čistým granulátem.

Školitel prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d