Přehled

Plánování doby vývoje softwarových projektů je dnes jednou z hlavních otázek řízení projektů v oblasti softwarového inženýrství. Toto plánování je závislé na odhadu rozsahu a složitosti vyvíjeného informačních systému. Cílem této práce je návrh a ověření nové algoritmické metody odhadování, která bude vycházet z charakteristik informačních systémů a jejich funkčního popisu.

Při návrhu je možné vycházet z existujících metod – Use Case Points nebo Analýza funkčních bodů. Nutnou součástí práce také navržení postupu identifikace faktorů, které ovlivňují složitost systému. V práci lze uplatnit metody z oblasti umělé inteligence, stejně jako statického učení nebo optimalizační metody.

Pro bližší informace a dotazy kontaktujte přímo školitele na adrese rsilhavy@utb.cz

Další informace na: https://fai.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/