Přehled

Komerčně dostupná nositelná elektronika, fitness trackery a další prostředky postupně naplňující vizi „kvantifikovaného já“ dnes již nejsou exotickými nástroji používanými pouze technologickými nadšenci. Diskuse o systematickém nasazování těchto spotřebitelských technologií v oblasti zdravotní prevence a terapie jsou stále častější. Pojďte s námi vědecky zkoumat technologické možnosti, limity a společenské dopady používání těchto zařízení i Vy!

Přehled

Hlavním cílem tohoto výzkumného projektu je zmapovat potenciál, přednosti, rizika a způsob využívání osobních elektronických zdravotních záznamů (Electronic Personal Health Records) a dat generovaných pacientem (Patient Generated Health Data) sbíraných prostřednictvím spotřební elektroniky, a to v kontextu každodenního života uživatelů z řad laické, asymptomatické veřejnosti. Sekundárně se projekt zaměří na zkoumání využitelnosti zmíněných dat v rámci existujících modelů zdravotní péče a prevence, a to ze sociálního i technického pohledu.

Problematika se vztahuje k oblasti aplikované informatiky označované jako informatika zaměřená na perspektivu konzumentů služeb souvisejících se zdravím (Consumer Health Informatics). Tato bouřlivě se rozvíjející doména propojuje problematiku ICT podpory zdravého životního stylu (u zdravé, asymptomatické populace), sportovního výkonu (u sportovců) s vybranými aspekty medicínské a klinické informatiky (u pacientů s již diagnostikovaným onemocněním).

Náplň činnosti

Náplní práce doktoranda bude podílet se na vývoji inovativního prototypu informačního systému a spolupracovat na empirickém výzkumu problematiky s využitím kvantitativních a kvalitativních metod. Perspektiva výzkumu bude primárně dána potřebami laických uživatelů, příp. lékařských a ne-lékařských profesí činných v preventivní péči. Šířka tématu umožňuje volit ze dvou základních zaměření:

 1. sociálně orientovaný výzkum dopadů nasazování zmíněných technologií ve společnosti a na existující zdravotní systémy,
 2. uplatnění pokročilých metod strojového učení při zpracování zdravotních dat generovaných popsanou třídou zařízení

Úspěšný uchazeč může očekávat i spolupráci v rámci dílčích projektů realizovaných i mimo bezprostřední hranice informatiky (např. v oblasti kinantropie, fyzioterapie, lékařství apod.), a to převážně v roli technologického experta.

Rámcový úvod do problematiky je možno získat nahlédnutím do:

DOLEŽEL, Michal. Četnost a potenciál využití digitálního zdravotního sebe-sledování (self-tracking) ve věkové skupině mladých dospělých. Praktický lékař. 2021, vol. 101, no. 1, p. 50-53.

ALSAHAFI, A. Yaser A.; GAY, B. Valerie. An overview of electronic personal health records. Health Policy and Technology, 2018, 7.4: 427-432.

BHAT, Karthik S.; KUMAR, Neha. Sociocultural Dimensions of Tracking Health and Taking Care. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2020, 4.CSCW2: 1-24.

NOV, Oded, et al. The transformation of patient-clinician relationships with AI-based medical advice. Communications of the ACM, 2021, 64.3: 46-48.

Očekávaný nástup: podzim-zima 2021

Požadavky:

 • Ukončené (nebo předpoklad brzkého ukončení) vzdělání magisterského stupně v oblasti informatiky nebo v oblasti příbuzné
 • Solidní analytické schopnosti a programátorské dovednosti
 • Znalost některého aktuálního frameworku pro tvorbu webových aplikací
 • Kvalitní znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Zájem o interdisciplinární problematiku související se zdravím a zdravotnictvím
 • Systematičnost, organizovanost, schopnost efektivního fungování v akademickém prostředí

Nabízíme:

 • Možnost sebe-realizace a individuální charakter studia pod vedením zkušeného týmu školitelů
 • Důraz na dopad na praxi při současném důrazu na kvalitní publikační činnost na odpovídajících mezinárodních fórech
 • Časovou flexibilitu a možnost skloubit doktorské studium s částečným úvazkem mimo akademické prostředí
 • Zisk pedagogických zkušeností
 • Pro mimopražské ubytování na kolejích a další studentské výhody

Finanční zabezpečení

 • Základní nárokové stipendium (8 tis./měs.)
 • Účast ve fakultním programu na podporu excelentních vědeckých výstupů doktorského studia (cca. 10 tis./měs.)
 • Financování z interního grantu (cca. 5 tis./měs.)
 • Předpokládá se, že pozice bude výhledově financovaná z externího grantu.

Školitel: Prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
Konzultant: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
Název programu: Aplikovaná informatika
Forma: doktorské prezenční (min. týdenní zátěž 20 hod.)

Dotazy k obsahu a zaměření této pozice směrujte na konzultanta (e-mail: michal.dolezel (AT) vse.cz)