Přehled

Tématem stáže je aplikace metod umělé inteligence na klasifikaci ramanovských spekter. 
Pro zlepšení technik identifikace různých druhů bakterií bude cílem stáže implementovat pokročilé metody umělé inteligence, která může například odstranit artefakty experimentálních dat.

Garant stáže: Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D.

Počet volných míst pro téma: 1

Pokračovací téma

Jazyk: čeština / angličtina

Lokalita: Brno